Dynamic Currency Conversion


Šta je Dynamic Currency Conversion (DCC)?

Dynamic Currency Conversion (DCC) je finansijska usluga koja omogućava korisnicima platnih kartica izdatih izvan Republike Srbije uvid u zaduženje računa korisnika platne kartice, prilikom podizanja gotovine na bankomatu, u valuti za koju je vezan račun korisnika platne kartice prilikom podizanja gotovine na bankomatu.

Prilikom podizanja gotovine na bankomatu iznos u dinarima se preračunava u valutu uz račun korisnika platne kartice. Vi, kao korisnik platne kartice , dobijate informaciju prema kom kursu će se izvršiti konverzija kao i tačan iznos u originalnoj valuti kartice za koji će se teretiti Vaš račun. Prilikom podizanja gotovine sami odlučujete hoćete li traženu transakciju obaviti kao DCC transakciju, s prikazanim kursom konverzije i iznosom u DCC valuti, ili kao redovnu transakciju podizanja gotovine na bankomatu bez konverzije u DCC valutu.

Kurs po kojem se obavlja konverzija u DCC valutu možete da saznate upitom na dugme „Prikaži“ na ovoj stranici.