0800 23 23 22

Članstva u organizacijama

OTP banka je aktivan član u brojnim udruženjima i organizacijama civilnog društva, čija je svrha usklađivanje i unapređenje primarnog poslovanja banke, kao i promovisanje održivog razvoja.

Članstva

Udruženje banaka Srbije (UBS)

OTP banka je član Udruženja banaka Srbije, koja ima za cilj praćenje poslovanja banaka, zastupanja njihovih zajedničkih interesa pred nadležnim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i razvijanje međusobne poslovne saradnje i saradnje sa drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Privredna komora Srbije (PKS)

OTP banka je član Privredne komore Srbije, samostalne, poslovno – stručne i interesne asocijacije pravnih i fizičkih lica sa ciljem da očuva i unapredi način poslovanja svojih članica, kao i da doprinese napretku privrede u Srbiji i regionu. Vojvođanska banka je zastupljena u Privrednoj komori Srbije u Odboru Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije.

Privredna komora Beograda

OTP banka je član Privredne komore Beograda, interesne, samostalne, poslovne, stručne organizacije privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost i koje povezuje zajednički poslovni interes na teritoriji Beograda.

Forum za odgovorno poslovanje

OTP banka je član Foruma za odgovono poslovanje, mreže vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstičući razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Vojvođanska banka je zastupljena u Predsedništvu Foruma za odgovorno poslovanje.

Američka privredna komora

OTP banka je član Američke privredne komore u Srbiji. Američka privredna komora je nevladina i neprofitna organizacija, koja je osnovana kako bi poboljšala regulatorni okvir za poslovanje u Srbiji, sa otvorenim partnerstvom i proaktivnim dijalogom sa Vladom Republike Srbije, privredom i drugim ključnim ciljnim grupama. Američka privredna komora u Srbiji je članica Američke privredne komore u Evropi, koja se sastoji iz 45 komora u 43 države

Savez ekonomista Srbije

OTP banka je član Saveza ekonomista Srbije. Savez ekonomista Srbije je nevladina organizacija koja okuplja profesionalne ekonomiste u cilju afirmacije struke i za dobrobit šire društvene zajednice.

Privredna komora Vojvodine

OTP banka je član Privredne komore Vojvodine, samostalne, poslovne i stručne asocijacije privrednih subjekata i drugih oblika udruživanja i organizovanja, čiji je osnovni smisao rada i poslovanja kvalitetno pružanje pomoći i usluga svojim članovima i zastupanje njihovih interesa. Članovi Privredne komore Vojvodine su sva pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji AP Vojvodine, bez obzira na oblik vlasništva.

Regionalna privredna komora Novi Sad

OTP banka je član Regionalne privredne komore Novi Sad, interesne, samostalne i poslovno-stručne organizacije privrednih subjekata, osnovana 9. juna 1975. godine. Danas je Regionalna privredna komora Novi Sad deo jedinstvenog komorskog sistema u Republici Srbiji, obuhvatajući teritoriju Grada Novog Sada i 11 opština Južnobačkog upravnog okruga. Članovi Regionalne privredne komore Novi Sad su preduzeća, banke, osiguravajuća društva, radnje i udruženja, koja imaju sedište u Južnobačkom okrugu i povezana su zajedničkim poslovnim interesima.

Savez ekonomista Vojvodine

OTP banka je član Saveza ekonomista Vojvodine. Savez ekonomista Vojvodine je profesionalna i neprofitabilna asocijacija, sa funkcijom organizovanja tribina, savetovanja, naučno-stručnih skupova, seminara i slično, a od 1954. godine Savez razvija i publicističku delatnost posredstvom izdavanja naučno-stručnog časopisa Panoeconomicus.

Srpski Filantropski forum

OTP banka je član Srpskog filantropskog foruma. SFF je krovna organizacija fondacija i donatora u Srbiji, koja neformalno postoji od 2010. godine, a registrovana je u Agenciji za privredne registre 2017. godine. Kao platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji, Srpski filantropski forum svojim delovanjem inspiriše strateške pristupe investiranju u društvo, kreira okruženje koje stimuliše davanje i promoviše filantropiju kao društvenu vrednost. Od januara 2018. godine, Srpski filantropski forum je i punopravna članica Evropske mreže fondacija i donatora koja na evropskom nivou okuplja preko 10 hiljada fondacija iz 26 zemalja.

Francusko-srpska privredna komora (CCIFS)

OTP banka je član Francusko-srpske privredne komore (CCIFS) koja je osnovana 2005. godine kao poslovni klub. Status komore joj je dodeljen 2009. godine kada je postala član mreže Francuskih privrednih komora u inostranstvu (CCI France International). CCIFS broji danas više od 120 kompanija u Srbiji, praktično sve francuske kompanije u Srbiji i mnogobrojna srpska preduzeća. CCIFS nudi isto tako usluge podrške preduzećima iz Francuske koja su zainteresovana za srpsko tržište.

Inicijativa „Digitalna Srbija“

OTP banka je član Inicijative „Digitalna Srbija“ koja je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su osnivači, Inicijativa „Digitalna Srbija“ danas okuplja preko 30 organizacija i kompanija-članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima. Cilj Inicijative je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije kroz strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.

Srpska asocijacija menadžera (SAM)

OTP banka je član Srpske asocijacije menadžera (SAM). SAM je udruženje profesionalnih menadžera koje u svom fokusu ima profesionalni razvoj menadžera, afirmisanje menadžerske struke, povezivanje i umrežavanje menadžera i promociju najboljih poslovnih praksi kompanija i etičkog poslovanja. SAM je usmeren i na unapređenje saradnje sa institucijama Vlade Republike Srbije kroz otvoren i konstruktivan dijalog i zajedničke aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji i pokretanje društveno odgovornih inicijativa i tema, poput održivog razvoja, cirkularnih migracija i afirmacije mladih menadžera i preduzetnika.

FIC – Savet stranih investitora

Savet stranih investitora (FIC) je 2002. godine osnovalo 14 glavnih stranih investitora u Srbiji, uz podršku OECD Investment Compact SEE. OTP banka je jedan od osnivačih članova FIC-a. Savet stranih investitora je razvio različite oblike dijaloga sa vladom – na najvišem nivou kako bi promovisao stavove na zvaničnim sastancima, ali i na ekspertskom nivou kroz okrugle stolove i posebne sastanke sa državnom administracijom radi razjašnjavanja i rešavanja konkretnih pitanja. FIC je osnovan sa ciljem da pojednostavljenim pravilima i povećanom predvidljivošću učini srpsku ekonomiju privlačnijom za investicije. Promovisanje čvrste poslovne etike i visokih principa korporativnog upravljanja takođe je visoko na dnevnom redu Saveta.

ACI Srbija

OTP banka je član ACI Srbija. ACI Srbija je osnovan 1975. godine i član je ACI International. ACI Srbija je organizacija zaposlenih sa profesionalnim interesovanjem za domaće i međunarodne proizvode na finansijskom tržištu. Cilj ACI Srbija je stalno unapređivanje prakse lokalnog finansijskog tržišta kroz edukaciju svojih članova, zajedničke inicijative ka regulatorima i umrežavanje kroz poslovne i društvene događaje.

eCommerce Asocijacija Srbije

OTP banka je član eCommerce Asocijacija Srbije. ECS okuplja sve činioce digitalnog ekosistema radi zajedničkog unapređenja e-commerce tržišta Srbije.   Asocijacija se zalaže za promovisanje sigurne internet trgovine i regulisanje i podsticaj svih koji su deo procesa kroz edukaciju potrošača i trgovinskog sektora. Cilj eCommerce Asocijacije Srbije je mapiranje tržišta i podizanje standarda e-commerce industrije u Srbiji, radi asimilacije u svetske e-commerce tokove. eCommerce Asocijacija Srbije – ECS je okupila najbolje stručnjake iz polja e-commerce industrije, kako bi delovanjem kroz Upravni odbor sprovela sve ciljeve Asocijacije.

FCI međunarodno udruženje

OTP banka je član međunarodnog udruženja FCI. FCI je globalno predstavničko telo za faktoring i finansiranje potraživanja u zemlji i međunarodnoj trgovini sa otvorenim računima ( Global Representative Body for Factoring and Financing of Open Account Domestic and International Trade Receivables ) FCI je osnovan 1968. godine kao neprofitna globalna asocijacija. Sa danas blizu 400 kompanija članica u više od 90 zemalja, FCI nudi jedinstvenu mrežu za saradnju u prekograničnom faktoringu. Transakcije sa članovima predstavljaju skoro 60% svetskog međunarodnog obima dopisničkog faktoringa. FCI je organizacija, otvorena za bilo koju kompaniju koja pruža usluge faktoringa ili planira da uspostavi aktivnosti faktoringa, ali i pružaocima usluga u industriji.

NALED - Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj

OTP banka je član Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. NALED je prva i jedina privatno-javna asocijacija u našoj zemlji čija je misija da uskladi stavove sva tri sektora društva – privatnog, javnog i civilnog i zastupa njihove interese kako bi se efikasnije došlo do najboljih i sveobuhvatnih rešenja za podsticanje ekonomskog razvoja kroz reforme u cilju unapređenja privrednog okruženja. NALED rešava probleme koji stoje na putu bržeg ekonomskog razvoja Srbije, a koji su posledica nedostatka delotvornog dijaloga između privatnog, javnog i građanskog sektora, neefikasnih javnih politika i korupcije. U skladu sa strateškim planom udruženja za period 2018-2021, sve aktivnosti NALED-a usmerene su na dve ključne programske oblasti: unapređenje regulatornog okvira za poslovanje i jačanje kapaciteta i odgovornosti javne uprave. Unapređenje sistema fiskalizacije kroz digitalizaciju, zakonsko regulisanje fleksibilnih oblika rada i uspostavljanje javnog registra neporeskih nameta kako bi se povećala predvidivost poslovanja, glavni su prioriteti za koje će Savez za fer konkurenciju u NALED-u zalagati.

Udruženje SRPSKA HR ZAJEDNICA

OTP banka je član Udruženja srpske HR zajednice. Serbian HR Community nastao je sa ciljem da se HR funkcija prvenstveno osnaži, kroz deljenje znanja i najboljih praksi usaglasi sa globalnim trendovima, približi biznisu i osvesti svoju vrednost kao izuzetno bitna strateška funkcija u svim kompanijama koje brinu o svojim zaposlenima, kroz meetup-ove, publikacije, industrijske događaje, stručne odbore i mnoštvo drugih HR aktivnosti usmerenih na jačanje zajednice. HR World projekti su pre svega namenjeni HR profesionalcima i mladima koji žele HR karijeru.

ICV Međunarodno Udruženje Controllera

OTP banka je član ICV Međunarodnog Udruženja Controllera. ICV je skraćenica od Internationaler Controller Verein (ICV) ili u prevodu sa nemačkog – Međunarodno Udruženje Controllera. ICV je osnovan 1975 u Gautingu (Minhen, Nemaćka) i 20-ak godina je bilo samo nemačko udruženje controllera. U poslednjih 15-ak godina počinje snažna internacionalizacija i ICV postaje Međunarodno udruženje controllera. ICV sada postoji u 16 zemalja Evrope (Nemačka, Austrija, Švajcarska, Španija, Poljska, Mađarska, Bugarska, Rumunija… a od 2011 godine i u Srbiji).

Komora ovlašćenih revizora

OTP banka je član Komore ovlašćenih revizora koja je osnovana je Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“ br. 46/2006), radi unapređenja i razvoja računovodstvene i revizorske profesije, primene međunarodne računovodstvene i revizorske regulative i harmonizacije sa tom regulativom, zaštite opšteg i pojedinačnog interesa u obavljanju poslova u toj oblasti, organizovanja u pružanju usluga u ovoj oblasti, sprovođenja ispita za sticanje profesionalnog zvanja davanja i oduzimanja licenci za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja, kao i radi ostvarivanja drugih ciljeva iz oblasti računovodstva i revizije. Komora ovlašćenih revizora je od 7. novembra 2014. godine pridruženi član Međunarodne federacije računovođa – IFAC.

Udruženje korporativnih pravnika Srbije

OTP banka je član Udruženja korporativnih pravnika Srbije (Corporate Legal Counsel Association of Serbia – CLC) . Ovo udruženje je strukovna asocijacija, osnovana sa ciljem povezivanja korporativnih pravnika, podsticanja njihovog profesionalnog razvoja i jačanju uloge pravnika u privredi i institucijama od značaja na teritoriji Srbije, ali druženja i razmene iskustava.Pored redovnih mesečnih sastanka, članovi učestvuju na mnogim relevantnim događajima iz oblasti finansija u Srbiji, regionu, ali i u Evropi. Udruženje promoviše učešće članova na forumima, konferencijama, objavljivanjem tekstova o pitanjima koja se odnose na pravnu struku, ali takođe kontinuirano ulaže u networking.

Beogradska berza

OTP banka je član Beogradske berze. Berza je akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/11). Berza obavlja poslove organizatora tržišta u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i upravlja, odnosno obavlja delatnost u vezi sa funkcionisanjem regulisanog tržišta i multilateralne trgovačke platforme (MTP). Berza može obavljati i poslove koji se odnose na unapređenje promocije i razvoja tržišta kapitala, prodaju i licenciranje tržišnih podataka, edukaciju investitora, te druge poslove koji su u vezi sa poslovima koje obavlja na regulisanom tržištu, odnosno MTP.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore