Brzi kredit Brzi kredit Brzi kredit Brzi kredit

Brzi kredit za obrtna
sredstva

  • Dinarski kredit
  • Povoljna kamatna stopa
  • Brz rok odobravanja!


Uzmite Brzi kredit za obrtna sredstva OTP banke - uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja, radovi mogu da počnu što pre!

Pozajmica po racunu

Ističemo povoljnosti!


• Povoljna kamatna stopa
• Dinarski kredit - nema valutnog rizika!
• Izveštaj Kreditnog biroa i menicu plaća banka
• Fleksibilna otplata: kamata mesečno ili tromesečno, a glavnica mesečno, tromesečno ili šestomesečno!

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita

Do 1.500.000 RSD

Period otplate kredita

Do 18 meseci

Obezbeđenje kredita

2 blanko sopstvene menice, bez dodatnih sredstava obezbeđenja!

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa

3M BELIBOR + 6% na godišnjem nivou

3M BELIBOR-a na dan 24.08.2018. iznosi 2,87% godišnje

 Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa periodom otplate na 18 meseci

       
Iznos kredita u dinarima 200.000 500.000 1.500.000
Naknada za odobravanje kredita u dinarima 5.000 12.500 37.500
Tromesečni anuitet u dinarima 35.973 89.932 269.796
EKS
14,30%
13,18%
12,68%
Ukupan iznos kredita u dinarima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 223.797 555.079 1.659.353
U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 24.08.2018. (2,87%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou.
Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati u momentu oglašavanja i koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

  • Mesečna naknada za vođenje paketa računa: 129 dinara
  • Naknada za odobravanje kredita: fiksno 2,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno (minimum 2.000 dinara)
  • Taksa za poresko uverenje: 620 dinara

NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

 

 


Preuzmite dokumentaciju


​-