Brzi kredit Brzi kredit Brzi kredit Brzi kredit

Brzi kredit za obrtna
sredstva

  • Dinarski kredit
  • Povoljna kamatna stopa
  • Brz rok odobravanja!


Uzmite Brzi kredit za obrtna sredstva OTP banke - uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja, radovi mogu da počnu što pre!

Pozajmica po racunu

Ističemo povoljnosti!


• Povoljna kamatna stopa
• Dinarski kredit - nema valutnog rizika!
• Izveštaj Kreditnog biroa i menicu plaća banka
• Fleksibilna otplata: kamata mesečno ili tromesečno, a glavnica mesečno, tromesečno ili šestomesečno!

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita

Do 1.500.000 RSD

Period otplate kredita

Do 18 meseci

Obezbeđenje kredita

2 blanko sopstvene menice, bez dodatnih sredstava obezbeđenja!

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa

3M BELIBOR + 6% na godišnjem nivou

3M BELIBOR-a na dan 24.08.2018. iznosi 2,87% godišnje

 Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa periodom otplate na 18 meseci

       
Iznos kredita u dinarima 200.000 500.000 1.500.000
Naknada za odobravanje kredita u dinarima 5.000 12.500 37.500
Tromesečni anuitet u dinarima 36.002 90.005 270.016
Godišnja nominalna kamatna stopa
3M BELIBOR + 6%
3M BELIBOR + 6%
3M BELIBOR + 6%
EKS (obračunata na dan 22.02.2019.)
14,51%
13,38%
12,88%
Ukupan iznos kredita u dinarima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 223.955 555.475 1.660.540
U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 22.02.2019. (3,02%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou.
Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati u momentu oglašavanja i koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

  • Godišnja nominalna kamatna stopa: 3M BELIBOR + 6%
  • Mesečna naknada za vođenje paketa računa: 129 dinara
  • Naknada za odobravanje kredita: fiksno 2,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno (minimum 2.000 dinara)
  • Taksa za poresko uverenje: 620 dinara

NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

 

 


Preuzmite dokumentaciju


​-