Brzi kredit za obrtna
sredstva

  • Dinarski kredit
  • Povoljna kamatna stopa
  • Brz rok odobravanja!


Uzmite Brzi kredit za obrtna sredstva OTP banke - uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja, radovi mogu da počnu što pre!

Pozajmica po racunu

Ističemo povoljnosti!


• Povoljna kamatna stopa
• Dinarski kredit - nema valutnog rizika!
• Izveštaj Kreditnog biroa i menicu plaća banka
• Fleksibilna otplata: kamata mesečno ili tromesečno, a glavnica mesečno, tromesečno ili šestomesečno!

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita

Do 1.500.000 RSD

Period otplate kredita

Do 18 meseci

Obezbeđenje kredita

2 blanko sopstvene menice, bez dodatnih sredstava obezbeđenja!

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa

6M BELIBOR + 6,17% na godišnjem nivou

6M BELIBOR-a na dan 25.12.2017. iznosi 3,24%

 Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa periodom otplate na 18 meseci

       
Iznos kredita u dinarima 200.000 500.000 1.500.000
Naknada za odobravanje kredita u dinarima 5.000 12.500 37.500
Mesečni anuitet u dinarima 11.956 29.891 89.681
EKS 15,09% 14,13% 13,71%
Ukupan iznos kredita u dinarima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 222.548 552,887 1.654.017
U obračunu EKS, korišćena je vrednost 6M BELIBOR-a na dan 25.12.2017. (3,24%). Kamata se usklađuje sa 6M BELIBOR-om na šestomesečnom nivou.
Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati u momentu oglašavanja i koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

  • Mesečna naknada za vođenje paketa računa: 129 dinara
  • Naknada za odobravanje kredita: fiksno 2,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno (minimum 2.000 dinara)

NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

 

 


Preuzmite dokumentaciju