Brokerski poslovi | OTP banka Srbija
Kontakt centar 0800 23 23 22

Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje

Obavljamo poslove investicionog društva i imamo izuzetno bogato iskustvo u pružanju usluga posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima. Jedna smo od prvih članica Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Banka je takođe i član Fonda za zaštitu investitora od 2012. godine.

Kako se kupovina i prodaja finansijskih instrumenata može odvijati isključivo posredstvom ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala, pružamo vam kompletnu uslugu posredovanja pri kupovini i prodaji finansijskih instrumenata u zemlji i inostranstvu.

Omogućavamo vam trgovanje na regulisanom i van regulisanog tržišta:

Zatvori
Korisne informacije
Trgovanje finansijskim instrumentima

Trgovanje finansijskim instrumentima

Za trgovanje finansijskim instrumentima, neophodno je izvršiti sledeće:

 • Otvaranje računa hartija od vrednosti
 • Otvaranje namenskog novčanog računa
 • Kategorizacija vrste klijenta i potencijalnog klijenta
 • Zaključenje ugovora o pružanju investicionih usluga

Broker ili ovlašćeno lice vam nakon prijema naloga dostavlja Potvrdu o prijemu naloga za trgovanje, a nakon provere ispravnosti elemenata naloga, isti ispostavlja u odgovarajući sistem za trgovanje. Nakon izvršenja transakcije, broker će vam dostaviti Obaveštenje o realizaciji.

Zašto da trgujete finansijskim instrumentima sa nama?

Sa nama možete da ispostavite naloge kupovine i prodaje koji će imati pokriće na dan saldiranja transakcije (od očekivanih priliva hartija ili novčanih sredstava).

Možete trgovati finansijskim instrumentima sigurno i efikasno, u skladu sa vašim potrebama i različitim načinima investiranja: neposredno, u mreži filijala banke, putem telefona ili elektronskim putem.

Za informacije o potrebnoj dokumentaciji za uspostavljanje poslovnog odnosa molimo vas da pošaljete upit na mail adresu: info@otpbanka.rs

Korporativne radnje i dodatne usluge

Korporativne radnje i dodatne usluge

Pružamo usluge korporativnog agenta i u vaše ime obavljamo aktivnosti pred Beogradskom berzom, Centralnim registrom i Komisijom za hartije od vrednosti, vrlo efikasno i u skladu sa vašim zahtevima i potrebama.

Korporativne radnje i dodatne usluge obuhvataju sledeće aktivnosti:

 • Upis finansijskih instrumenata i administriranje emisionog računa izdavaoca
 • Uključenje finansijskih instrumenata na regulisano tržište odnosno MTP tržište
 • Isključenje finansijskih instrumenata sa regulisanog tržišta odnosno MTP tržišta
 • Postupak smanjenja kapitala akcionarskih društava
 • Postupak povećanja kapitala akcionarskih društava
 • Postupak pokroviteljstva i usluge ponude finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa kao i bez obaveze otkupa
 • Organizovanje i sprovođenje procedure ponude za preuzimanje akcija
 • Organizovanje i sprovođenje procedure sticanja i/ili otuđenja sopstvenih akcija izdavaoca
 • Organizovanje i sprovođenje procedure prinudnog otkupa akcija odnosno prinudne prodaje
 • Organizovanje i sprovođenje postupka promene pravne forme, oblika organizovanja i statusnih promena privrednih subjekata
 • Konsultacije i usluge posredovanja prilikom utvrđivanja tržišne vrednosti akcija
 • Konsultacije i usluge izveštavanja u vezi skupština akcionarskih društava, zastupničkih izjava i drugih poziva i saopštenja akcionarima
 • Organizovanje i sprovođenje postupka isplate dividende akcionarskih društava
 • Sve druge radnje predviđene pozitivnim zakonskim propisima
Trezorski zapisi koje izdaje Trezor Republike Srbije u cilju finansiranja republičkog budžeta

Dužničke hartije od vrednosti, poznate i kao Trezorski zapisi, izdaje Trezor Republike Srbije u cilju finansiranja republičkog budžeta. Trezorski zapisi se smatraju nisko rizičnim hartijama od vrednosti i zbog toga su interesantni kako domaćim tako i stranim investitorima. Prodaju se vanberzanski, metodom aukcije (putem platforme za trgovanje državnim dužničkim hartijama), a pravo kupovine imaju pravna i fizička lica. Državni zapisi se mogu izdavati sa različitim rokom dospeća i u različitim valutama.

Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje – kontakti

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Sedište: Novi Sad, Trg Slobode 5
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100584604
Matični broj (MB): 08603537
Broj računa kod Narodne banke Srbije: 908-32501-57
Internet prezentacija Banke: www.otpbanka.rs
SWIFT: OTPVRS22
adresa elektronske pošte: info@otpbanka.rs
adresa za prijem pošte: Novi Sad, Trg Slobode 7
info telefon: 0800/232322

Služba za investicione usluge i aktivnosti

Službu za investicione usluge i aktivnosti čini posvećeni i iskusni tim koji se trudi da klijentima pruži sve neophodne informacije, brzu i kvalitetnu uslugu. Težište poslovanja je na zastupanju u trgovanju vlasničkim hartijama listiranim na Beogradskoj berzi ili na drugim, odabranim berzama u svetu, zastupanje u trgovanju korporativnim i/ili municipalnim obveznicama, kao i dužničkim hartijama od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija.

Radno vreme sa klijentima je svaki radni dan od 09:00h do 17:00h.

Provizije i naknade za usluge, koje pruža investiciono društvo, naplaćuju se u skladu sa Tarifnikom, dok se provizije organizatora tržišta, Centralnog registra i drugih trećih strana naplaćuju u skladu sa važećim tarifama ovih institucija.

Molimo klijente i potencijalne klijente, a posebno klijente koji su kategorizovani kao mali klijenti da pogledaju dokument pod nazivom „Informacije koje se pružaju klijentu“.

Preuzmite dokumentaciju
Pravila poslovanja Ovlašćene banke, primena od 31.05.2021. godine
Informacije koje se pružaju klijentima, primena od 31.05.2021. godine
Instrukcija za ispostavljanje naloga elektronskim putem
Intrukcija za ispostavljanje naloga telefonskim putem
Politika upravljanja sukobom interesa kod investicionih i dodatnih usluga
Tarifnik odeljenja tržišta kapitala

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore