Beskamatni kredit Beskamatni kredit Beskamatni kredit Beskamatni kredit

Beskamatni kredit za obrtna
sredstva

 • Sejte, sadite i zaradite!
 • Fiksna dinarska rata
 • Minimalna procedura


OTP banka vam nudi dinarski kredit na 6 i 12 meseci bez valutnog rizika sa 100% fiksnom dinarskom ratom. Planirajte aktivnosti u svom gazdinstvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima.


Uslovi kreditiranja

 • Period otplate kredita: 6 i 12 meseci
 • NKS 0%
 • Naknada za odobravanje: može se platiti iz sredstava odobrenog kredita:
  - Za kredite sa rokom otplate na 6 meseci: 4% jednokratno od iznosa odobrenog kredita
  - Za kredite sa rokom otplate na 12 meseci: 6,5% jednokratno od iznosa odobrenog kredita
 • Prevremena otplata bez naknade!

Pozajmica po racunu

Odobravanje


Uz minimalnu proceduru i brz rok odobrenja, radovi mogu početi odmah !

 

 

Korisne informacije

 Reprezentativni primeri otplate beskamatnog kredita sa jednokratnom naknadom za odobravanje za fizička lica registrovana poljoprivredna gazdinstva sa rokom otplate
 na 6 i 12 meseci

Period otplate  6 meseci  12 meseci
Iznos kredita u dinarima 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000
Naknada za odobravanje kredita u dinarima 20.000 40.000 32.500 65.000
Šestomesečna rata kredita u dinarima 500.000 1.000.000 250.000 500.000
NKS
0%
0%
0%
0%
EKS (obračunata na dan 22.02.2019.)
9,35%
8,97%
10,21%
9,82%
Ukupan iznos kredita u dinarima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 521.699 1.041.699 534.973 1.067.473
U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita (jednokratno od odobrenog kredita - za rok od 6 meseci: 4%, za rok od 12 meseci: 6,5%); naknada za izveštaj Kreditnog biroa 205 dinara i naknada za 2 menice 100 dinara, taksa za poresko uverenje 620 dinara i mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 dinara.
Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije