0800 23 23 22
Datum : 15.06.2020 - 26.06.2020

Važno obaveštenje o prestanku važenja moratorijuma u otplati kreditnih obaveza

Dragi klijenti,

Obaveštavamo vas da moratorijum, to jest zastoj u otplati kreditnih obaveza, propisan Odlukom  NBS o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, prestaje da važi 30.06.2020. godine. Prestanak važenja zastoja u otplati podrazumeva vraćanje u redovan ritam, to jest način otplaćivanja obaveza koji će se primenjivati od 01.07.2020.godine.

Korisnici kredita koji su prihvatii moratorijum će biti obavešteni o novom anuitetnom planu otplate.

Zastoj u otplati obaveza počeo je 31.03.2020. godine i kako je bilo definisano Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, trajaće najmanje 90 dana (osim ako klijent nije uputio poseban zahtev banci u kome se izjašnjava da moratorijum želi da prekine ranije, pre isteka roka od 90 dana. U suprotnom, moratorijum se završava 30.06.2020. godine).

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore