0800 23 23 22
Datum : 31.07.2020

Važno obaveštenje o novom moratorijumu

Imajući u vidu stanje usled pandemije Korona virusa i mogućnost suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza korisnika kreditnih proizvoda, Narodna banka Srbije je donela Odluku o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije Covid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog Sistema (“Sl. Glasnik RS br. 103/2020”) (u daljem tekstu: Odluka).

U skladu sa ovom Odlukom, OTP banka Srbija AD Beograd je dužna da svojim klijentima – fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, koji imaju obaveze prema Banci po osnovu kredita ili kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditne kartice, kreditnih linija i dr.) kao i obaveze po osnovu drugih proizvoda Banke (npr. bankarske garancije, dokumentarne poslove i dr.) ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum), u roku od 3 (tri) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, koja je stupila na snagu dana 28.07.2020 god.

Moratorijum se ne primenjuje na naknade za usluge Banke i to usluge platnog prometa, investicione usluge i/ili naknade i provizije za brokersko-dilerske poslove.

Banka je dužna da obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum) objavi na internet prezentaciji Banke www.otpsrbija.rs , čime se smatra da je ponuda dostavljena klijentima Banke odnosno onim klijentima koji imaju obaveze prema Banci na koje se odnosi ponuda u zastoju otplate (moratorijum).

Banka ne može zahtevati od svojih klijenta čije su obaveze prema Banci u moratorijumu, naknadu bilo kojih troškova u vezi sa sprovođenjem mera i aktivnosti u cilju spovođenja ove Odluke, a navedene mere će primenjivati bez zaključivanja posebnog aneksa ugovora sa vama kao klijentom čije su obaveze prema Banci u moratorijumu.

Ponuda o zastoju u otplati obaveza (moratorijum) i sve detaljne informacije se nalaze OVDE, molimo vas da pročitate.

Vaša OTP banka

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore