0800 23 23 22
Datum : 19.04.2021 - 06.05.2021

Važno obaveštenje

Ovaj praznični period smo iskoristili za spajanje OTP banke sa Vojvođanskom bankom. Zbog toga želimo da vas na vreme obavestimo o dostupnosti servisa elektronskog bankarstva:

Za klijente (nekadašnje) OTP banke Srbija a.d. Beograd:
Za fizička lica i mali biznis:
–         mBank aplikacija neće biti dostupna do 05.05.2021. 8h
–         eBank aplikacija neće biti dostupna do 04.05.2021. 8h
–         SMS servis neće biti dostupan do 05.05.2021. 8h
Za pravna lica:
–         Elektronsko bankarstvo HALCOM aplikacije je dostupno samo za proveru stanja i uvid u promet bez mogućnosti slanja novih naloga u periodu od 29.04.2021. 17,30h do 04.05.2021. 8h.
Za klijente (nekadašnje) Vojvođanske banke a.d. Novi Sad:
Za fizička lica:
         eBank aplikacija neće biti dostupna dana 02.05.2021. uz moguće kratkotrajne prekide tokom prazničnih dana.
Za pravna lica:
–         Elektronsko bankarstvo HALCOM aplikacije je dostupno samo za proveru stanja i uvid u promet bez mogućnosti slanja novih naloga u periodu od 02.05.2021. 8h do 04.05.2021. 8h.

Tokom celog perioda možete koristiti vaše kartice za plaćanja, dok ćete podizanje gotovine u dinarima  i proveru stanja na vašim računima moći da obavite bez provizije na svim bankomatima OTP banke i Vojvođanske banke, ali neće biti moguća isplata evra sa bankomata, uplata dinara i P2P isplata novca.

Tu smo za sve što želite da znate.
Kada znaš gde ideš

Vaša OTP banka

Important Notice

We will use the upcoming holidays to merge OTP banka with Vojvodjanska banka. Therefore, we would like to inform you in time about the availability of electronic banking services:

For clients (ex) OTP banka Srbija a.d. Beograd:
For individuals and small businesses:
–         mBank application will not be available untill 05.05.2021. 8 am
–         eBank application will not be available untill 04.05.2021. 8 am
–         SMS service will not be available untill 05.05.2021. 8am
For legal entities:
–         Electronic banking of HALCOM application is available only for checking the status and insight into transactions without the possibility of sending new orders in the period from 29.04.2021. 5.30 pm until 04.05.2021. 8am.
For clients of Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad:
For individuals:
–         mBank application is available for use all the time, as well as SMS service.
–         eBank application will not be available on 02.05.2021. with possible temporary interruption during holidays.
For legal entities:
–         Electronic banking of the HALCOM application is available only for checking the status and insight into transactions without the possibility of sending new orders in the period from 02.05.2021. 8am to 04.05.2021. 8am.

You can use your payment cards during the whole period, while you will be able to withdraw cash in dinars and check the balance on your accounts without commission at all ATMs of OTP banka and Vojvodjanska banka, but it will not be possible to withdraw euros from ATMs, dinar payments and P2P payments

We are here for everything you want to know.
When you know where you’re going.

Your OTP banka

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore