0800 23 23 22
Datum : 16.11.2023

Rezultati za prvih devet meseci 2023

OTP Grupa je u prvih devet meseci 2023. godine ostvarila EUR 2,25 milijardi dobiti nakon oporezivanja (što je gotovo četvorostruko veći iznos u odnosu na isti period prethodne godine), dok je za treći kvartal ove godine ostvarena dobit od EUR 0,73 milijardi nakon oporezivanja.

Pad od 26% u odnosi na prethodni kvartal u velikoj meri je posledica negativnog bilansa ispravki vrednosti (2Q: +EUR 263 miliona, 3Q: -EUR 69 miliona). Istovremeno, ukupna dobit pokazuje dinamiku daljeg poboljšanja, uz trošak rizika koji je ostao na niskom nivou. Kvartalni podaci već sadrže učinak Ipoteka Banke u Uzbekistanu.
Tokom 3Q, stavke prilagođavanja su uticale na konsolidovani profit nakon oporezivanja za oko -HUF 26,5 milijardi.

Glavne stavke izgledale su ovako:

* Efekat akvizicija od 24,1 milijarde HUF (nakon oporezivanja), od čega je 13,2 milijardi HUF (nakon oporezivanja) posledica badwill korekcije vezano za akviziciju Ipoteka banke; prema računovodstvenim standardima, badwill se može korigovati u roku od godinu dana nakon transakcije. Osim toga, troškovi slovenačke integracije (-HUF 4 milijardi)  najviše se pojavljuju u okviru ove stavke;

* 7,1 milijarde HUF očekivanog negativnog uticaja ograničenja kamatnih stopa uvedenih u oktobru u Srbiji koje će važiti do kraja 2024. godine za postojeće i nove stambene kredite obračunato je u trećem kvartalu u jednom iznosu;

* +HUF 4.3 milijardi (nakon oporezivanja) koje se odnose na OTP-MOL ugovor o svopu akcija trezora, s obzirom na to da je MOL isplatio dividende u julu mesecu.

Podaci o kvartalnoj i devetomesečnoj dobiti nakon oporezivanja, kao i stavke bilansa stanja su iskrivljene zbog kretanja valuta: u trećem kvartalu zaključni kurs mađarske forinte je oslabio u odnosu na sve valute Grupe, uglavnom za 5-6%, osim u odnosu na rusku rublju čija je prosečna stopa deprecirala za oko 3% u odnosu na prethodni kvartal.
Devetomesečna kretanja UAH i RUB bila su značajna; prosečna stopa ukrajinske UAH u odnosu na mađarsku forintu opala je za 18% y-o-y, dok je RUB oslabila za 20%.
Kao rezultat toga, u trećem kvartalu, konsolidovana  prilagođena dobit nakon oporezivanja dostigla je HUF 307.5 milijardi (+8% q-o-q).
OTP Grupa je ostvarila prilagođenu dobit u iznosu od HUF 779 milijardi  (+77% y-o-y) u prvih devet meseci. Prilagođeni ROE u 3Q dostigao je 32.2% (-1.3 pps q-o-q) dok se prilagođeni ROE približio iznosu od 30% (29.8%) kada se posmatra prvih devet meseci.
Rezultati kvartala oblikovani su jakom prihodnom dinamikom, dok je povećanje operativnih troškova bilo manje od inflacije, a ukupni troškovi rizika ostali na umerenom nivou.
U 3Q, konsolidovani operativni rezultat povećan je za 12% q-o-q i za 43% y-o-y u prvih devet meseci.
Tokom 3Q, sva geografska područja su bila profitabilna. Po pitanju pojedinačkog učinka, izdvajaju se subsidijari u Bugarskoj i Sloveniji. Dobit većine subsidijara u prvih devet meseci nakon oporezivanja već je premašila neto rezultate prethodne godine.  Doprinos prilagođene dobiti inostranih subsidijara dostigla je 66% u prvih 9 meseci (+24 pps y-o-y). Što se tiče slovenačkog subsidijara, dobit nakon oporezivanja u prvih 9 meseci već je prešla iznos od HUF 88 milijardi, uključujući osmomesečni doprinos Nove KBM. Uzbečka Ipoteka Banka beleži umerenu dobit u iznosu od HUF 0.2 milijarde u 3Q; tokom kvartala, operativni rezultati su dostigli HUF 21.4 milijardi, s tim da je taj iznos kompenzovan sličnim iznosom troškova rizika, pre svega u segmentu privrede.
Konsolidovani 3Q NIM poboljšan je za 19 bps u odnosu na prethodni kvartal i dostigao je 3,96%.
Kvartalni operativni troškovi porasli su za 5% u odnosu na prethodni kvartal, ali su u dalje stabilni kada se posmatraju po prilagođenom deviznom kursu, i bez akvizicije Ipoteka Banke. Konsolidovani racio troškova u odnosu na prihode u trećem kvartalu pao je ispod 40% (39.2%), tako da je devetomesečni racio iznosio 42,6%, pokazujući poboljšanje od skoro 4 bps u odnosu na prethodnu godinu, kao rezultat poboljšanja y-o-y marže prihoda od 58 bps (blizu 5,9%).
Iznos konsolidovanog ukupnog troška rizika ostao je umeren, – HUF 3.2 milijardi u odnosu na pozitivni bilans od HUF 9,5 milijardi u 2Q.
Devetomesečna stopa troška rizika iznosila je 3 bps u odnosu na 73 bps za celu 2022. godinu.
Konsolidovani obim performing kredita(nivo 1 + nivo 2), prilagođen deviznom kursu povećan je za HUF 133 milijardi ili 1% u odnosu na prethodni kvartal, što je blizu HUF 21.660 milijardi. Kreditni portfolio povećan je organski za 4% tokom prvih devet meseci. Performing krediti Ipoteka Banke konsolidovanea u junu mesecu predstavljaju iznos od HUF 889 milijardi (-3% q-o-q).
Što se tiče pojedinačnih članova Grupe, poslovanje u Bugarskoj i Sloveniji pokazalo je povoljne trendove uz povećanje obima za 2 odnosno 3%, u odnosu na prethodni kvartal, prilagođeno deviznom kursu. Subsidijari u Uzbekistanu i Moldaviji beleže pad obima u odnosu na prethodni kvartal (za 3 odnosno 5% prilagođeno deviznom kursu), dok i ukrajinski i ruski portfolio beleže rast u odnosu na prethodni kvartal (za 2 odnosno 10%, prilagođeno kursu). U Ukrajini je ekspanzija delimično povezana sa re-klasifikacijom prethodno nenaplativih potraživanja, i u manjoj meri sa povećanim kreditiranjem privrede, dok je u Rusiji glavni pokretač kvartalne ekspanzije bio skok obima potrošačkih kredita od 11% q-o-q.
Konsolidovani obim performing kredita(nivo 1 + nivo 2), prilagođen deviznom kursu povećan je za HUF 133 milijardi ili 1% u odnosu na prethodni kvartal, što je blizu HUF 21.660 milijardi. Kreditni portfolio povećan je organski za 4% tokom prvih devet meseci. Performing krediti Ipoteka Banke konsolidovanea u junu mesecu predstavljaju iznos od HUF 889 milijardi (-3% q-o-q).
Depoziti prilagođeni deviznom kursu porasli su za 4% u odnosu na prethodni kvartal i približili se iznosu od 29.000 milijardi HUF. U trećem kvartalu, najbrže je rastao iznos depozita u Rusiji, Hrvatskoj, Srbiji, Moldaviji i Crnoj Gori. U Mađarskoj je rast od 3% u odnosu na prethodni kvartal uzrokovan segmentom privrede, dok je iznos u segmentu stanovništva (uključujući obveznice stanovništva) opao za 2%.
Konsolidovani racio neto kredita/depozita (depozit + obveznice stanovništva) iznosio je 74% (-2 bps q-o-q).
Profil rizičnosti konsolidovanih kredita ostao je stabilan u 2023. godini, dok su glavni indikatori pokazali povoljne vrednosti. Pokazatelj problematičnih kredita prema MSFI 9 iznosio je 4.3% bruto kredita na kraju trećeg kvartala 2023. godine, što je obezbedilo porast od 0.1 pp u odnosu na prethodni kvartal. Pošto je pokazatelj problematičnih kredita poboljšan praktično kod svih članica Grupe u odnosu na prethodni kvartal, umereno povećanje je u potpunosti uzrokovano povećanjem racija na 8.6% u Ipoteka banci. Istovremeno, u trećem kvartalu pokazatelji problematičnih kredita i u Ukrajni i u Rusiji su poboljšani u odnosu na prethodni kvartal.
Pokriće problematičnih kredita sopstvenom ispravkom vrednosti i dalje je na preko 60%.
U slučaju ukrajinskih i ruskih banaka, rukovodstvo OTP primenjuje pristup „going concern“, s tim da u Rusiji menadžment i dalje razmatra sve strateške opcije, imajući u vidu da svako buduće rešenje treba da bude striktno u okvirima i u skladu sa važećom lokalnom i međunarodnom regulativom.
Krajem septembra 2023. godine, konsolidovani pokazatelj adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala prema prudencijalnom opsegu konsolidacije, u skladu sa MSFI, iznosio je 16.4% (+0.8 pp q-o-q), što je jednako pokazatelju adekvatnosti osnovnog kapitala. Konsolidovani pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosio je 18.8%.

 

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore