0800 23 23 22
Datum : 05.10.2023 - 05.01.2024

Obaveštenje o primeni Odluke Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima

Dobro je da znate da je OTP banka sprovela mere za korisnike stambenih kredita, u skladu sa  Odlukom Narodne banke Srbije.

Sve klijente koji ispunjavaju uslov za primenu privremenih mera ćemo obavestiti o primeni nove kamatne stope definisane Odlukom i to najkasnije 5 dana pre dospeća rate.

Sa svim detaljima Odluke možete se upoznati na internet prezentaciji Narodne banke Srbije https:

//www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/propisi/propisi-kpb/privremene_mere_stambeni_krediti.pdf

Odgovori NBS na najčešće postavljena pitanja u vezi sa Odlukom možete pogledati na linku

https://www.nbs.rs/sr_RS/scripts/showcontent/index.html?id=19214

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore