0800 23 23 22
Datum : 09.11.2022 - 13.11.2022

Neradni dan povodom obeležavanja primirja u Prvom svetskom ratu

Dobro je da znate da zbog obeležavanja  dana primirja u Prvom svetskom ratu banka neće raditi u petak 11. novembra 2022. godine, sa izuzetkom ekspoziture u sklopu TC Galerija – Beograd koja će raditi u skladu sa radnim vremenom tržnog centra.
Digitalna ekspozitura i Kontakt centar neće raditi u petak 11. novembra 2022. godine. Ostalim danima će raditi prema redovnom radnom vremenu.

Domaći platni promet
Svi dinarski nalozi do 300.000 dinara inicirani tokom neradnog dana putem m-bank ili e-bank aplikacije za fizička lica biće odmah procesirani, kao i nalozi pravnih lica inicirani putem biznis e-bank, biznis m-bank, Hal e-Bank, Hal WEB SME, Hal mBank SME ili Asseco Office Banking aplikacije obeleženi za Hitno izvršenje. Ostali nalozi biće realizovani prvog sledećeg radnog dana.

 Međunarodni platni promet
Zbog obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu svi nalozi koji budu primljeni u četvrtak 10.11.2022. godine nakon vremena definisanog za prijem naloga u dokumentu Terminski plan prijema i izvršenja naloga, biće izvršeni prvog radnog dana nakon praznika, odnosno u ponedeljak 14.11.2022. godine.

 

 

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore