izvestaji izvestaji izvestaji izvestaji

Akcionari

     

2019 godina

Zapisnici sa sednice Skupštine akcionara

2018 godina

Obaveštenje Akcionarima

Pozivi za sednicu Skupštine akcionara

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

Zapisnici sa sednice Skupštine akcionara

PDF Zapisnik sa 71. sednice Skupštine akcionara

2017 godina

Pozivi za sednicu Skupštine akcionara

PDF Poziv na 70. vanrednu sednicu Skupštine akcionara PDF Poziv na 69. redovnu sednicu Skupštine akcionara PDF Poziv na 68. redovnu sednicu Skupštine akcionara

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

PDF Formular za glasanje akcionara u odsustvu - juli 2017 PDF Formular za glasanje akcionara u odsustvu - maj 2017 PDF Formular za glasanje akcionara u odsustvu - april 2017

Zapisnici sa sednice Skupštine akcionara

PDF Zapisnik sa 70. sednice Skupštine akcionara PDF Zapisnik sa 69. sednice Skupštine akcionara PDF Zapisnik sa 68. sednice Skupštine akcionara