Menadžment banke

Izvršni odbor

Predrag Mihajlovic


Predrag Mihajlović
Predsednik Izvršnog odbora

Predrag Mihajlović (1970)


Predrag Mihajlović je predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad od januara 2017. godine. Tokom 2016. godine radio je na poziciji direktora Sektora za poslove sa privredom u VTB Banci a.d. Između 2014. i 2016. godine je bio na poziciji direktora za konsultantske poslove kuće Baker Tilli Zapadnog Balkana, gde je radio na razvoju procesa internog sistema finansijske kontrole, upravljanja rizicima i restrukturiranja banaka. Gospodin Mihajlović je od 2010. do 2013. godine bio predsednik Izvršnog odbora u Credy banci, a od 2003. do kraja 2008. godine radio je u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, prvo kao specijalni savetnik predsednika banke, a kasnije kao zamenik predsednika Izvršnog odbora banke sa odgovornošću za četiri sektora: Sektor privrede, Sektor za rad sa stanovništvom, Marketing i Razvoj novih proizvoda i Sektor za investiciono bankarstvo Od 1995. do 2003. radio je u Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad. Svoju bankarsku karijeru gospodin Mihajlović započeo je u AY Bank Ltd. London kao diler na deviznom tržištu.

 

 


Neka od njegovih područja ekspertize su: operativno i strateško planiranje, optimizacija procesa, smanjenje troškova i poboljšanje produktivnosti.
Gospodin Mihajlović je bio guverner Američke privredne komore u dva mandata, predsednik Upravnog odbora NALED u dva mandata, član Italijanskog poslovnog kluba i dr. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, a postdiplomske studije je završio u Grenoble Ecole de Management, Francuska sa zvanjem Doktora poslovne administracije. Tečno govori engleski jezik.

       
Predrag Vasic


Predrag Vasić
Član Izvršnog odbora

Predrag Vasić (1971)


Predrag Vasić je član Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad od avgusta 2016. godine i direktor Sektora za IT i logistiku od novembra 2014. Njegova profesionalna karijera obuhvata značajno iskustvo u IT razvoju, sa posebnim kompetencijama za Agilni razvoj bankarskih IT sistema ali i iskustvo u oblasti IT operacija, interne službe, logistike, nabavki i Back Office-a. Gospodin Vasić je ekspert u različitim oblastima informacionih tehnologija – Delphi, T-SQL itd, kao i u upravljanju projektima. Od 2007. do 2014. godine obavljao je poslove direktora Direkcije za razvoj IT u OTP banci Srbija a.d. Novi Sad gde je pre svega bio zadužen za interni razvoj, održavanje i podršku funkcionisanja informacionog sistema banke.

 

 


Karijeru u OTP banci Srbija a.d. Novi Sad je započeo 1997. godine kao IT programer. Pre nego što se pridružio OTP banci, tri godine je radio kao IT programer u kompaniji M&I Systems d.o.o. Novi Sad. Gospodin Vasić je diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Odeljenje Novi Sad. Tečno govori engleski jezik.

       
Viktor Fejes


Viktor Feješ
Član Izvršnog odbora

Viktor Feješ (1977)


Viktor Feješ je član Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i direktor Sektora za upravljanje rizicima od marta 2017. godine. Gospodin Feješ poseduje značajno bankarsko iskustvo, prevashodno u oblastima upravljanja prodajom, kreditiranja privrede, finansijske analize i slično. Od avgusta 2010. do marta 2017. gospodin Feješ je bio direktor Direkcije prodaje za stanovništvo u OTP banci Srbija sa odgovornošću za upravljanje celokupnom prodajnom mrežom za stanovništvo, a koja obuhvata više od 50 filijala u Republici Srbiji. Prethodno, u toku 2010. godine bio je direktor Regionalnog centra za poslove sa privredom Novi Sad.

 

 


Karijeru u OTP banci je započeo 2009. na poziciji direktora Vodeće filijale Novi Sad. Profesionalnu ekspertizu u oblasti kreditnog rizika stekao je u Procredit Holding Frankfurt am Main, gde je boravio godinu dana. Prethodno je, počev od 2002, radio u Procredit banci u periodu od sedam godina kao kreditni analitičar, direktor Odeljenja za kredite i na kraju direktor filijale. Gospodin Feješ je diplomirao na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo. Tečno govori mađarski i engleski jezik.

       

Upravni odbor

Laszlo Wolf


Laszlo Wolf
Predsednik Upravnog odbora

Laszlo Wolf (1960)


Laszlo Wolf je predsednik Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad od 2010. godine.
Od 1994. godine je zamenik predsednika i član Upravnog odbora OTP Banke Plc., Mađarska.
Tokom 1993. godine, gospodin Wolf je bio generalni direktor OTP Banke Plc., Mađarska. U periodu od 1991. do 1993. godine, bio je generalni direktor BNP – KH – Dresdner Banke, Budimpešta.
U periodu od 1984. do 1991, radio je u Narodnoj Banci Mađarske na poziciji starijeg menadžera za međunarodne odnose.

 

 


Gospodin Laszlo Wolf je diplomirao ekonomiju na Univerzitetu u Budimpešti. Tečno govori engleski i nemački jezik i ima srednji nivo znanja ruskog jezika.

Član je Predsedništva Asocijacije za zajednička ulaganja (JVA) i Mađarske privredne asocijacije, kao i potpredsednik Konfederacije poslodavaca i industrijalaca Mađarske.

       
Tibor Kovacs


Tibor Kovacs
Zamenik predsednika
Upravnog odbora

Tibor Kovacs (1970)


Tibor Kovacs, zamenik predsednika Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, u Upravnom odboru je od 2010. godine. Gospodin Kovacs ima više od 15 godina radnog iskustva u oblasti bankarstva i pravnog sektora. Zamenik je generalnog direktora u okviru Direkcije za pravne poslove OTP banke Plc. Budimpešta od 2008. godine.
U periodu od 2005. do 2008. godine bio je glavni pravni savetnik u Odeljenju pravnih poslova i kontrole usklađenosti poslovanja u okviru Volksbanke, Mađarska Ltd, Budimpešta. U periodu od 2001. do 2005. godine, gospodin Kovacs je bio zamenik šefa Odeljenja za pravne poslove i kontrolu usklađenosti poslovanja Centralne Evropske Internacionalne Banke Ltd, Budimpešta (Grupa Intesa).

 

 


Prethodno, 2000 i 2001. godine, radio je kao saradnik u advokatskoj kancelariji Allen & Overy.

Gospodin Tibor Kovacs diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Miškolcu. Poseduje dve master diplome: Master iz bankarskog prava (Budimpešta) i Master iz Evropskih i međunarodnih odnosa i upravljanja. (Amsterdam). Tečno govori engleski i nemački jezik.

       
Vlatko Sekulović


Mr Vlatko Sekulović
Član Upravnog odbora

Mr Vlatko Sekulović (1969)


Vlatko Sekulović je advokat iz Beograda i član Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad od 2007. godine.
Od aprila 2004. do maja 2007. godine obavljao je dužnost Državnog sekretara za ekonomske odnose sa inostranstvom. Bio je šef pregovaračkog tima Republike Srbije za sporazum CEFTA 2006. godine i kopredsedavajući OECD Investment Kompakt Komiteta.
Odlikovan je ordenom komandira od strane Predsednika Republike Italije. Od 2001. do 2004. godine bavio se advokaturom.
Gospodin Vlatko Sekulović je dva puta (1993.godine i u periodu od 2001. do 2004. godine) bio narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

 

 


U periodu od 2001. do 2004. bio je zamenik predsednika Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom Narodne skupštine.
Od 1996. do 2001. godine je radio u Italijanskom institutu za spoljnu trgovinu u Beogradu, a kao asistent na Queen Mary fakultetu u Londonu radio je 1995. godine.

Gospodin Vlatko Sekulović je diplomirao 1994. na Pravnom fakultetu u Beogradu – krivično-sudski smer, a magistrirao na Londonskom univerzitetu Queen Mary and Westfield College na temu Pravo u bankarstvu i finansijama.
Govori engleski, italijanski, francuski, španski i slovački jezik.

       
 

Peter Krizsanovich (1979)


G. Peter Krizsanovich je član Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d.Novi Sad od 2010. godine. Izvršni direktor je Sektora za strategiju i finansije u OTP banci Mađarska, i upravlja Direkcijom za strategiju, planiranje i kontroling, a koje se sastoji od sledećih glavnih oblasti, odeljenja: Odeljenje za konsolidovanu i Mađarsku strategiju, planiranje i kontroling; Odeljenje za strategiju, planiranje i kontroling subsidijara; Centar za poslove kontrolinga. Trenutno, on je član Odbora za aktivu i pasivu i međunarodnog Odbora za razvoj proizvoda i cena u okviru OTP Grupe. Prethodno je, tokom 4 godine, bio direktor Odeljenja za kontroling i planiranje na nivou grupe.

 

 


U periodu između 2009. i 2012. godine bio je na poziciji starijeg menadžera u okviru Sektora za strategiju i finansije, i odgovoran za oblasti Strategija i analiza subsidijara i Alokacija kapitala. Prethodno, bio je šef Odeljenja za Alokaciju kapitala, a pre toga šef Odeljenja za upravljanje operativnim rizicima. Od 2003. do 2005. godine je radio kao konsultant u IFUA Horvath & Partners ltd. Gospodin Peter Krizsanovich je diplomirao na Fakultetu za poslovnu administraciju, Univerziteta ekonomskih nauka u Budimpešti. Tečno govori engleski i nemački jezik, i poznaje osnove francuskog jezika.

       
Istvan Vastag


Istvan Vastag
Član Upravnog odbora

Istvan Vastag (1983)


Istvan Vastag je član Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad od oktobra 2015. godine. Gospodin Vastag je stariji menadžer u Odeljenju za rad sa međunarodnim klijentima fizičkim licima u OTP banci Mađarska i odgovoran je za strateški pristup, praćenje performansi i razvoj poslova sa stanovništvom OTP Grupe u 9 zemalja Centralne i Istočne Evrope, uključujući i Srbiju. Njegova oblast specijalizacije je: strateški dizajn, upravljanje promenama, razvoj poslovanja kao i superiornost u oblasti prodaje i distributivnih kanala. Svoju profesionalnu karijeru je započeo u kompaniji Ernst&Young, kancelarija u Budimpešti 2006. godine.

 

 


Gospodin Vastag se pridružio OTP banci Mađarska 2008. godine, gde je promovisan zauzimajući sve odgovornije menadžerske pozicije. Godine 2012. je izabran za člana Nadzornog odbora OTP banke Hrvatska. Gospodin Vastag je završio izvršni MBA program (Master u poslovnoj administraciji) na Poslovnoj školi Univerziteta Centralne Evrope 2015. godine. Magistrirao je ekonomiju nakon diplomiranja na Univerzitetu Corvinus u Budimešti 2007. godine. Govori tečno engleski i slovački, a poznaje osnove nemačkog, francuskog i ruskog jezika.

       
Milovan Stanisic


Milovan Stanišić
Član Upravnog odbora

Milovan Stanišić (1952)


G. Milovan Stanišić je član Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad od aprila 2017. godine. Većinski je osnivač Univerziteta Singidunum, osnovanog 2005. godine, gde do 2015. godine vrši funkciju rektora, nakon čega postaje predsednik Univerziteta. Univerzitet Sinergija u Bijeljini (BiH) osnovao je 2005. godine. Funkciju rektora obavlja od nastanka Univerziteta do danas. Bio je član Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije, a obavljao je i funkciju potpredsednika te organizacije. Sredinom 1999. godine osnovao je Preduzeće za reviziju i konsalting „Stanišić audit“. Obavio je više desetina i koordinirao više stotina revizija. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za menadžment „Direktor“ od 1988. do 1992. godine; član Upravnog odbora FK „Crvena zvezda“; predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke Beograd i član Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

 

 


Od 1997. do 1999. godine obavljao je i funkciju direktora Centra za reviziju i procenu vrednosti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu je radio 25 godina, od zvanja asistenta na Katedri za računovodstvo i poslovne finansije stečenog 1978. godine do redovnog profesora 1999. godine. Prethodno, radio je kao pomoćnik direktora za ekonomske i finansijske poslove u četiri preduzeća različitih delatnosti (Građevinarstvo-visokogradnja i niskogradnja, rudarstvo i obrazovanje). Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu magistrirao je 1982, a doktorirao 1987. godine. Autor je oko dvadeset udžbenika i stručnih knjiga. Govori engleski i ruski jezik.