OTP Grupa

OTP banka Srbija deo je jedne od najuspešnijih grupacija koja ima dugu tradiciju poslovanja i jedna je od vodećih u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.
Trenutno, OTP  grupa služi oko 11 miliona klijenata u devet zemalja, sa oko 33 hiljade zaposlenih  i oko 1500 filijala.


OTP banka Mađarska

OTP banka je istovremeno najveća banka u Mađarskoj i vodeća banka u svim segmentima poslovanja na mađarskom finansijskom tržištu . www.otpbank.hu

OTP banka Slovačka

Slovačka banka, prva inostrana akvizicija OTP-a, pruža pun spektar finansijskih usluga svojim klijentima, prevashodno preduzetnicima i opštinama. www.otpbank.sk

OTP banka Rumunija

OTP banka Rumunija nudi širok spektar finansijskih usluga - klijenti stanovništva čine težište poslovanja rumunske banke. www.otpbank.ro

OTP banka Bugarska

Vodeća na bankarskom tržištu u Bugarskoj, pruža svojim klijentima pun spektar finansijskih usluga. www.dskbank.bg

OTP banka Hrvatska

OTP banka Hrvatska – sedma banka po veličini na hrvatskom bankarskom tržištu – vodeća na tržištu Istre. www.otpbanka.hr 

OTP banka Srbija

Od. 21. maja 2007. godine objedinjena kreditna institucija posluje pod imenom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad. www.otpbanka.rs

OTP banka Ukrajina

Kao korak u regionalnom širenju, OTP Bank je ušla na bankarsko tržište Ukrajine. http://www.otpbank.com.ua/enb/

OTP banka Rusija

Kao značajan stadijum regionalnog širenja, OTP Bank je kupila „Investberbank Group“ sa sedištem u Moskvi čija aktivnost pokriva oko 80 procenata ruske teritorije. https://www.otpbank.ru/

OTP banka Crna Gora

Kupovinom Crnogorske komercijalne banke AD, vodeća banka na crnogorskom tržištu je postala članica OTP grupe. http://www.ckb.me/pocetna.8.html